بسمه تعالی

دانش آموزان هنرستان فنی بعثت وکاردانش مقداد

توجه داشته باشیدجهت ثبت نام اینترنتی دانش آموزان سه مقطع اول-دوم وسوم

نظری،فنی وکاردانش درسال تحصیلی جدید۹۱-۹۰به سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان(سناد)مراجعه نمایید

جهت ورودبه سامانه الکترونیکی دانش آموزان روی لینک زیرکلیک کنید.

جهت ورودبه سامانه الکترونیکی سناداینجاکلیک کنید

+ نوشته شده توسط حمیدرضابهمن زیاری در یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 18:57 |